Informacija korisnicima o načinu podnošenja prigovora

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA 

 

Sukladno članku 6. stavak 3 Zakona o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine 130/17), korisnik usluga ima pravo podnijeti pisani prigovor:

  1. U poslovnom prostoru agencije na adresi Trebam odmor d.o.o.,Braće Radića 122c, 10410 Mraclin
  2. Putem pošte poslane na adresu Trebam odmor,  Braće Radića 122c, 10410 Mraclin
  3. Putem elektroničke pošte na adresu: info@trebamodmor.hr ili prodaja@trebamodmor.hr.

Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja će se potvrditi primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti u zakonski predviđenom roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. 

Upute Ugovaratelju putovanja/Putniku prilikom neispunjenja odnosno djelomičnog ispunjenja ugovorene usluge opisane su u Općim uvjetima putovanja dostupnima na web-stranici www.trebamodmor.hr, ukoliko drugačije nije dogovoreno pisanim putem.