INFORMACIJA VEZANO ZA OPĆU UREDBU O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR)

Poštovani korisnici,

U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) koja stupa na snagu 25. svibnja 2018.,
molimo Vas da prije dostavljanja Vaših osobnih podataka
pročitate sljedeće informacije:

1. Turistička agencija Jelena Travel prikuplja Vaše osobne podatke isključivo putem e-maila i
isključivo u svrhu realizacije ugovorenih turističkih aranžmana i rezervacija.
Podatci koji su nam potrebni za realizaciju navedenog jesu:
– Vaše ime i prezime te imena i prezimena Vaših suputnika, uključujući i maloljetnih
osoba, ukoliko su iste uključene u aranžman
– Datum rođenja prema potrebi ukoliko je njime uvjetovan određeni popust ili dodatna
usluga uključeno u aranžman
– Vaša e-mail adresa na koju ćemo Vam prosljeđivati sve potrebne informacije i
dokumente nužne za realizaciju ugovorenih usluga
– Vaša adresa potrebna za izdavanje računa u skladu sa Zakonom
– Drugi podatci ukoliko je njima uvjetovana realizacija usluge ili ugovorenog osiguranja.

2. Vaši osobni podatci mogu biti proslijeđeni trećim osobama odn. dobavljačima usluga
(hotelijeri, vlasnici apartmana i drugih oblika smještaja, autobuserima, osiguravajućim
kućama i sl.) u svrhu ispunjenja ugovorenih usluga. Također, upozoravamo da, u slučaju da se
aranžman ili njegov dio odvija u zemljama izvan Europske Unije, podatci mogu biti izvezeni u

3. zemlje. Napominjemo da korespondenciju s našim dobavljačima vršimo putem e-maila te
nam u svrhu realizacije ugovorenih usluga dajete dopuštenje za obradu Vašim podataka
putem elektroničke pošte. Također napominjemo da pružatelji usluga mogu, sukladno
Zakonu, tražiti od Vas dodatne osobne podatke te osobne dokumente.

3. Vaši podatci mogu biti proslijeđeni i drugim tijelima u svrhu ispunjenja naših zakonskih
obveza te državnim tijelima, ukoliko je to uvjetovano zakonima.

4. Vaši osobni podatci neće biti, osim uz Vašu dodatnu privolu, korišteni u reklamne svrhe te
Vas bez Vaše privole, nećemo kontaktirati s novim ponudama i informacijama, osim onima
koje su direktno vezane za realizaciju ugovorenih usluga.

5. U svrhu ispunjenja ugovorenih usluga prema pravnim osobama (turističke agencije, grupe i
organizacije za koje Jelena Travel posrednictwareduje u ugovaranju i izvršenju rezervacija),
Jelena Travel može zatražiti listu putnika i raspored po sobama koji mora sadržavati ime i
prezime osobe te datum rođenja osoba ukoliko je njime uvjetovan određeni popust ili
određena dodatna usluga, uključujući obračun boravišne pristojbe. Navedeni podatci odn.
liste, bit će proslijeđene dobavljačima usluga prema potrebi, isključivo u svrhu ispunjenja
ugovorenih usluga. Dobavljači usluga imaju pravo zatražiti od putnika dodatne podatke na
licu mjesta, sukladno propisima.
Vaši podatci mogu biti proslijeđeni i drugim tijelima u svrhu ispunjenja naših zakonskih
obveza te državnim tijelima, ukoliko je to uvjetovano zakonima. Podatci Vaših klijenata neće
biti korišteni u reklamne svrhe.

6. Vaši osobni podatci bit će uklonjeni iz naše arhive u roku sukladno Uredbi o zaštiti osobnih
podataka.

7. Za uvid u Vaše osobne podatke i njihovu obradu, molimo da se obratite na: Turistička
agencija Jelena Travel, e-mail: prodaja@trebamodmor.hr, tel. 00385 91 352 6076.