Informacja dla uzytkownikow o sposobie skladania zastrzezen

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW O SPOSOBIE SKŁADANIA ZASTRZEŻEŃ

 

Zgodnie z paragrafem 6 punkt 3 Ustawy o świadczeniu usług turystycznych (Narodne novine 130/17) obowiązujące w Chorwacji, Klient ma prawo do pisemnego złożenia zastrzeżenia:

  1. W siedzibie biura podróży na adresie Trebam odmor d.o.o., Braće Radića 122c, 10410 Mraclin
  2. Pocztą wysłaną na adres: Trebam odmor d.o.o., Braće Radića 122c, 10410 Mraclin
  3. Pocztą elektroniczną wysłaną na adres: info@trebamodmor.hr lub prodaja@trebamodmor.hr

Biuro podróż się zobowiązuje potwierdzić przyjęcie korespondencji i odpowiedzieć na zastrzeżenia w ciągu 15 dni od dnia otrzymania zastrzeżenia.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania w przypadku niewykonania usług lub częściowego wykonania usług opisane są w Ogółnych Warunkach Świadczeń Usług Turystycznych dostępnych na stronie internetowej www.trebamodmor.hr, ewentualnie gdy strony umowne nie zastosują zmienione i w sposób pisemny ustalone warunki.