INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPORZĄDZENIA OGÓLNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych (GDPR) które zostanie
wprowadzone w dniu 25 maja 2018, prosimy o zapoznanie się z kolejnymi informacjami:
1. Biuro podróży Jelena Travel zbiera dane osobowe klientów za drogą e-mailową wyłącznie
w celu realizacji umówionych usług turystycznych i rezerwacji. Niezbędne dane są:
– Państwa imię i nazwisko oraz imiona i nazwiska osób które będą korzystać z rezerwacji,
łącznie z danymi osób niepełnoletnich, które będą korzystać z umówionych usług
turystycznych
– Daty urodzenia jeśli są podstawą do rozliczenia zniżek lub dodatkowych usług zgodnie z
rezerwacją
– Państwa adres e-mail potrzebny żeby Państwu dostarczyć informacje i dokumenty
potrzebne do realizacji zarezerwowanych usług
– Państwa adres zamieszkania potrzebny do wystawienia faktury, zgodnie z Ustawą
obowiązującą w Chorwacji
– Inne dane osobowe jeśli są wymagane do realizacji usług lub ubezpieczenia

2. Państwa dane osobowe będą dostarczone osobom trzecim (hotele, właścicielowie
apartamentów itp., firmy przewozowe, ubezpieczyciele itp.) wyłącznie celu realizacji
umówionych usług. Przypominamy że dane osobowe mogą zostać dostarczone w kraje
poza Unią Europejską, w przypadku gdy zarezerwowana usługa lub jej częšć jest
realizowana w krajach pozaunijnych. Korespondencje z naszymi kontrachentami
prowadzimy drogą e-mail. W celu realizacji umówionych usług Państwo pozwalają nam
używać i przetwarzać dane osobowe za pośrednicztwem poczty elektronicznej.
Przypominamy o tym że, zgodnie z Ustawą obowiązującą w Chorwacji, nasi kontrachenci
mogą od Państwa wymagać dodatkowe dane osobowe jak również dokumenty osobowe.

3. Państwa dane osobowe mogą zostać przez nas dostarczone innym instytucją rządowym
lub pozarządowym, zgodnie z Ustawą obowiązującą w Chorwacji.

4. Państwa dane osobowe nie będą korzystane w celach reklamowych i nie będziemy
Pańtwa kontaktowac z dodatkowymi informacjami które nie są związane z
zearezerwowanymi przez Państwa usługami, oprócz w przypadku gdyby Państwo wyrazili
zgodę na otrzymanie od nas ofert reklamowych.

5. Informacja dla osób prawnych (biur, organizacji i grup które korzystają z naszego
pośrednictwa): Jelena Travel zatrzymuje prawo wymagania listy uczestników i rozkładu
pokoi zawierającego dane osobowe Państwa klientów (imiona, nazwiska, daty urodzenia
jeśli datą urodzenia jest uwarunkowana zniżka, lub dodatkowa usługa jak również taksa
klimatyczna). Listy zostaną przez nas wysłane naszym kontrachentom (na przyklad hotele
itp.). Nasi kontrachenci mają prawo wymagać dodatkowe dane osobowe i dokumenty
osobowe Państwa klientów, w celu wypełnienia obowiązków zgodnie z prawem w
Chorwacji i innych krajach (w tym kraje poza Unią Europejską. Dane osobowe Państwa
klientów mogą zostać przez nas dostarczone innym instytucją rządowym lub
pozarządowym, zgodnie z Ustawą obowiązującą w Chorwacji. Dane Państwa klientów nie
będą korzystane dla reklamy.

6. Państwa dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy i archiwum zgodnie z
Rozporządzeniem.

7. O informacje o danych osobowych i sposobie ich używania i przetwarzania, prosimy o
kontakt na: BP Jelena Travel, e-mail: prodaja@trebamodmor.hr, tel. 00385 91 352
6076,kontakt: Jelena Babić.