INFORMACJA O SPOSOBIE SKŁADANIA REKLAMACJI

Zgodnie z paragrafem 10.  Ustawy o ochronie konsumentów, ważnej w Republice Chorwacji (Narodne novine 79/07., 125/07. – isp., 79/09. i 89/09. – isp.), informujemy klientów o sposobie składania reklamacji związanej z jakością dokonanej przez nas usługi. Wszystkie reklamacje powinny zostać wysłane w sposób pisemny:

 

  1. E-mailem na adres: info@trebamodmor.hr
  2. Faksem pod numer: 00385 1 3882 019
  3. Pocztą na adres: Trebam odmor d.o.o., Braće Radića 122c,  10410 Mraclin
  4. Wpisem w Ksiȩga reklamacji dostȩpnej w biurze firmy.

Na wszystkie reklamacje odpowiemy w sposób pisemny najpóżniej 15 dni po jej otrzymaniu.

Sposób rozstrzygnięcia reklamacji:

Klient ma prawo do zlożenia reklamacji  najpóżniej 8 dni po zakończeniu podróży. Reklamacja musi zostać złożona w sposób pisemni. Biuro nie będzie rozpatrywało reklamacji w kolejnych przypadkach: jeśli przyczyna reklamacji nie została złożona na miejscu po jej zaistnieniu (na podstawie odpowiedniego protokołu), jeśli przyczyna reklamacji została rozwiązana na miejscu i nie przeskadzała dalszemu pobytowi klienta, jeśli klient na miejscu przyjąl rekompensatę (na podstawie odpowiedniego protokołu), jeśli reklamacji nie dotyczy bezpośednio usług z Umowy o świadczeniach usług turystycznych, subjektywnych reklamacji na które biuro podróż nie ma wpływu. W przypadku gdy usługi umówione z biurem podróży nie zostały zrealizowane albo zostały neadekwatnie zrealizowane, klient ma prawo do odszkodowania w wysokości niezrealizowanych usług. W przypadku gdy przyczyna reklamacji została usunięta na miejscu lub klient otrzymał rekompensatę, klient zrzeka się jakiegokolwiek odszkodowania od biura podróży.  Biuro podróży odpowie na wszystkie reklamacje najpóżniej 15 dni po jej otrzymaniu i zaproponuje sposób rozstrzygnięcia. W ciągu tych 15 dni klient zrzeka się pośrednictwa jakichkolwiek stron trzecich. W przypadku gdy reklamacje nie zostaną rozstrzygnięte w sposób polubowny, za ich rozstrzygnięcie odpowiada sąd w siedzibie biura podróży.

W przypadku  usług wykonywanych dla grup i biur podróży, stosowane będą warunki wyłącznie z Umowy podpisanej przez stron umownych, osobno za każde zamówienie.